Tuottamani valokuvat edustavat etukäteen harkittua mielikuvaa ja tarinaa, jolloin kuvaa lähdetään tekemään siten, että on olemassa selvä suunnitelma valmiista lopputuotteesta.

Toisaalta eräs vahvuuksistani kuvaajana on mukautuminen vallitsevaan tilanteeseen ja nopeatkin muutokset kuvaussuunnitelmaan, jos näen sillä tavoin saavuttavani laadukkaamman lopputuloksen. Suunnitelmalla ja hetken inspiraatiolla on molemmilla oma tärkeä paikkansa ja tasapainonsa.

Pyrin valitsemaan toimeksiantoni siten, että niihin sisältyy elementtejä, jotka koen inspiroiviksi ja motivoivat käyttämään osaamiseni jokaista osa-aluetta täysipainoisesti. En halua kuvata kiireellä, vaan luoda jokaisen kuvaustilanteen mahdollisimman hyvin palvelemaan tarinaa, joka halutaan kuvilla kertoa.

Jokainen yrittäjä, yritys ja tuote on tarina, joka pitää kertoa aina uudestaan yrityksen kohderyhmälle. Päästäkseen kertomaan oman tarinansa, joutuu kilpailemaan huomiosta lukuisten muiden tarinankertojien kanssa.

Erityisesti sosiaalisen median alustoilla yhdessä hyvin toteutetussa kuvassa ja tekstissä voi saada asiakkaan kiinnostumaan yrityksestä ja sen tarjoamasta niin, että hän päättää tutustua yrityksen tuotteisiin ja tekee ostopäätöksen.

Yrityksen tarinan täytyy olla autenttinen, kiinnostava ja asiakasta puhutteleva.

Yrityksen laadukkaan markkinointimateriaalin tuottaminen vaatii yrityksen toiminnan ja sen asiakkaiden tuntemusta pintaa syvemmältä, oli sitten kysymys valokuvista tai muusta sisällöstä. Siksi haluan tutustua yrittäjään, yrityksen toimintaan ja sen tarjoamaan ennen varsinaisia kuvauksia.

Visuaalista identiteettiä, tarinaa ja autenttisuutta ei voida tuoda yritykseen sen ulkopuolelta.

Sovi käynti yritykseesi, jonka aikana tutustun yrityksenne toimintaan, sen tuotteisiin ja teen sen pohjalta teille ehdotuksen visuaalisen identiteettinne kehittämisestä ja markkinointinne vahvistamista digitaalisilla alustoilla.